KUDLIČKOVÁ, J. Nosná konstrukce horského hotelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Strnad, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šiška, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 104048