HOZA, M. Podchod vodovodu pod dálničním tělesem s využitím mikrotunelu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Vladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kunc, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 103950