KONDRATENKO, B. Průmyslová hala v areálu Moravostav - příprava realizace stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Motyčka, Vít

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Klempa, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 104017