MATUŠ, M. Developerský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejza, Zdeněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaňková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 104081