KOŘÍNKOVÁ, J. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (1945–1989) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Chamonikolasová, Kaliopi

Prospěla, doporučit k obhajobě

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartlová, Milena

prospěla, doporučit k obhajobě

Navrhovaná známka

Hrůša, Petr

prospěla, doporučit k obhajobě

Navrhovaná známka

eVSKP id 104329