MÁČALOVÁ, N. HANDICAP FAVU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šedá, Kateřina

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 101726