MIKUŠKOVÁ, N. COMMUNITY OF EVERYDAY [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Klodová, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

McKee,, Francis

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 101728