TAJOVSKÝ, J. FICTION CENCRETE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospiszyl,, Tomáš

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 101748