STEHLÍKOVÁ, I. MEZIPROSTOR (MORFOLOGIE NEVIDĚNÉHO) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítková,, Lenka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ptáček, Jiří

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 101743