ČÁP, M. Detekce a prostorová lokalizace částečných výbojů ve výkonových transformátorech metodou UHF [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Drexler, Petr

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Král, Bohumil

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Zemánek,, Ivan

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 96993