ROBAARD ŠMERDOVÁ, M. Zpřítomnění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ambrůz, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jezbera, Ladislav

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 101521