KLAPAL, M. Trasování pohybu objektů s pomocí počítačového vidění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radim

Student přistupoval k řešení práce velmi svědomitě a pravidelně konzultoval nové výsledky. Dále se dokázal dobře vypořádal s náročnějším zadáním a s množstvím vzniklých problémů. Jedná o zdařilou práci, jejíž výsledkem je jak důkladný rozbor současné problematiky segmentace obrazu, tak i realizace algoritmů pro sedování objektů na základě konfigurace. Práce je přínosem a navrhuji známku A/100 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Přinosil, Jiří

Diplomová práce se zabývala návrhem metody pro sledování pohybu objektů v obrazové scéně. Práce obsahuje návrh vlastního algoritmu skládajícího se z metody odečtu obrazového pozadí, metody pro výpočet optického toku a Kalmanova filtru. Navržená metoda byla následně implementována a odzkoušena na sadě 19 videí. Práce je psaná jasně a srozumitelně a k formálnímu zpracování nemám výhrady. V práci postrádám teoretický rozbor alespoň několika stávající přístupů řešících danou problematiku, kdy by pak bylo možné provést srovnání navržené metody s některou již existující.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 101965