DEMKOVÁ, T. Empatie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kosziba,, Klaudia

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 101500