MARTINEK, F. Esence performance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. FaVU. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Havlík, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 101512