KHALEDOVÁ, F. Bez názvu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sterec, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vítková, Lenka

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 101508