CHAŇO, P. Experimentální hardwarový hudební nástroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Dlouhý, Dan

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Vrba, Kamil

Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací netradičního elektronického hudebního nástroje založeného na snímání signálu z piezoelektrického snímače po úderu paličkou na desku ze snímačem. Zařízení je obsluhováno mikrokontrolérem s připojeným D/A převodníkem. Další zpracování signálu je již analogové. Celá práce je zpracována velmi pečlivě a přehledně. Na poznatky, které byly získány z literatury je řádně odkazováno. V práci jsem nalezl jen několik drobných chyb či nejasností. Např. digitální nástroj negeneruje zvuk přímo softwarově, to je principiálně neproveditelné, zatím člověk přímým připojením sluchu na digitální zařízení nedisponuje. Softwarově jsou generovány pouze číslicové signály a ty se teprve v dalších elektronických obvodech a v reproduktoru převedou na akustický signál. Dále napěťové zesílení invertujícího zapojení OZ v rov. (1.9) má být záporné.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 101926