BARTAL, J. Ceny stavebních prací na vybraném stavebním objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Tichá, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Labudek, Lukáš

Navrhovaná známka

Labudek, Lukáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 104852