FALTA, T. Rodinný dům ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šuhajdová, Eva

Posudek oponenta

Král, Jakub

eVSKP id 104919