DOBROVOLNÝ, T. Srovnání geometrie kleneb historických staveb s výpočtovým modelem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Frantík, Petr

Posudek oponenta

Keršner, Zbyněk

eVSKP id 104900