DOLEŽAL, L. Vytápění bytového domu s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horák, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 104901