DUDÁŠ, P. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Čupr, Karel

Posudek oponenta

Král, Jakub

eVSKP id 104907