NEVESELÁ, V. Galerie letecké techniky a tradic letectví na letišti Medlánky v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Šindlar, Jiljí

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrabec, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 105533