KOS, J. Nová synagoga v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Velek, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105523