MUSILOVÁ, K. Nová synagoga v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Dulenčín, Juraj

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Gürtler,, Ivan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105532