POLONYANKINA, N. Podrobný urbanistický návrh využití území Sportovní, Drobného, Tř. gen. Píky, Porgesova [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Jenčková, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Velek, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105540