KLÍMOVÁ, R. Územní studie rozvojového území města Velké Meziříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sátora, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Herzan, Radovan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105479