BOSÁK, M. Dočasný příbytek migrantů - přijímací a pobytové středisko [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Alois

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dvořák, Miloš

Navrhovaná známka

eVSKP id 105470