STRACHOŇ, J. Územní studie jižního rozvojového území města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sátora, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kopáčik, Gabriel

Navrhovaná známka

eVSKP id 105497