OTRUSINA, O. Stavebně technologická etapa založení haly s administrativním zázemím [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 105204