ŽÍLA, R. Množství odpadů z procesu čištění odpadních vod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Hluštík, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Macsek, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 105455