PODZIMKOVÁ, F. Plavecké centrum v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Odvárka, Antonín

Navrhovaná známka

Brzoň, Roman

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Fišer, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 105243