PÍCHOVÁ, S. Posouzení stability území náchylného k sesouvání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Paseka, Antonín

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Erbenová, Alexandra

Navrhovaná známka

eVSKP id 105233