ŘEZNÍČKOVÁ, D. Zaměření velodromu v Prostějově [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Machotka, Radovan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kuruc, Michal

Navrhovaná známka

eVSKP id 105291