PERNOVÁ, J. Diagnostika historického zděného objektu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Anton, Ondřej

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Heřmánková, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 105225