HALTMAR, J. Aktualizace GIS účelové sítě FAST v lokalitě Nesměř [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoněk, Dalibor

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vondrák, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 104951