KOLKOVÁ, H. Analýza stáří vody v tlakové stokové síti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Ručka, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Beránek, Josef

Navrhovaná známka

eVSKP id 105066