TRHLÍK, T. Dopravní řešení obytné zóny v Kostelci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Apeltauer, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 105387