KADEŘÁVKOVÁ, J. Řízení projektu výstavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Waldhans, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bartoš, Miroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 105038