SVAČINOVÁ, M. Dřevostavba rodinného domu ve svahu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Šuhajda, Karel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šuhajdová, Eva

Navrhovaná známka

eVSKP id 105340