VELIKOVSKÁ, K. Posouzení stokových systémů urbanizovaných povodí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Raclavský, Jaroslav

Posudek oponenta

Raček, Jakub

eVSKP id 105414