JELÍNEK, J. Rodinný dům s provozovnou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Rebrova, Tatiana

Navrhovaná známka

eVSKP id 105024