ŠEJNOHA, P. Návrh malé vodní nádrže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležal, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 105355