HAKL, P. Sestavení dispečerského grafu pro vybranou nádrž s uvažováním klimatických změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Menšík, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sobek, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 104947