KROUTIL, K. Montážní a výrobní hala, stavebnětechnologické řešení hrubé vrchní stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovářová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečasová, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 105098