HÜBLOVÁ, S. Využití ultrazvuku pro zkoušení betonu v mostních konstrukcích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Cikrle, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Komárková, Tereza

Navrhovaná známka

eVSKP id 104996