HORÁK, J. Energetický audit občanské stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sýkorová, Iva

Navrhovaná známka

eVSKP id 104982