MURÁROVÁ, L. Farma 21.století [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pavlovský, Tomáš

Navrhovaná známka

Čuprová, Danuše

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

ing.arch. Lukáš Ležatka, Ph.D

Navrhovaná známka

eVSKP id 105175