SCHUSTER, M. Zděný rodinný dům v Českých Budějovicích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěnčík, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Balúch, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 105303