POHANKOVÁ, M. Rodinný dům v Novém Městě na Moravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Sukopová, Dáša

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Spáčilová, Jitka

Navrhovaná známka

eVSKP id 105244