SOFKA, F. Ceny inženýrských sítí v závislosti na parametrech prováděných prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2017.

Posudky

Posudek vedoucího

Aigel, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pobuda, Štefan

Navrhovaná známka

eVSKP id 105322